Hintçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

παρ. (παράρτημα)
परिशिष्ट
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
περ. (κατά προσέγγιση)
लगभग
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
ग्रंथ सूची
Kullanılan kaynaklar listesi
περ. (περίπου)
लगभग
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
κεφ. (κεφάλαιο)
अध्याय
Çalışmanın belli bir bölümü
στήλη
स्तंभ
Bir tablonun dikey kısmı
διατριβή
व्याख्यान
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
επιμ. (επιμέλεια)
संपादक
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
उदाहरण
Örnek verirken kullanılır
ειδ. (ειδικά)
विशेषतः
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
κτλ. (και τα λοιπά)
आदि.
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
Σχ. (Σχήμα)
आकृ.
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
δηλαδή,...
जो है कि...
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
सहित
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
σημ. (σημείωση)
ख़ासकर
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
σελ. (σελίδα)
अगला
Çalışmanın bireysel tarafları
σελ. (σελίδες)
अगला पन्ना
Raporun birçok yönü
Προτ. (πρόλογος)
प्रस्तावना
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
δημοσιεύθηκε από
प्रकाशन
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
पुनरीक्षित
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
ανατύπωση
पुनर्मुद्रण
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
μεταφράστηκε από
अनुवादक
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
τομ. (τόμος)
विभाग
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir