Danca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

παρ. (παράρτημα)
bilag
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
περ. (κατά προσέγγιση)
ca. (cirka)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
bibliografi
Kullanılan kaynaklar listesi
περ. (περίπου)
ca. (cirka)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
κεφ. (κεφάλαιο)
afsnit
Çalışmanın belli bir bölümü
στήλη
kolonne
Bir tablonun dikey kısmı
διατριβή
afhandling
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
επιμ. (επιμέλεια)
redigeret af
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
f.eks. (for eksempel)
Örnek verirken kullanılır
ειδ. (ειδικά)
især
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
κτλ. (και τα λοιπά)
osv. (og så videre)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
Σχ. (Σχήμα)
fig. (figur)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
δηλαδή,...
dvs. (det vil sige)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
inkl. (inklusive)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
σημ. (σημείωση)
NB (notabene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
σελ. (σελίδα)
side
Çalışmanın bireysel tarafları
σελ. (σελίδες)
s. (sider)
Raporun birçok yönü
Προτ. (πρόλογος)
indledning
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
δημοσιεύθηκε από
udgivet af
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
revideret af
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
ανατύπωση
genoptryk
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
μεταφράστηκε από
oversat af
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
τομ. (τόμος)
bind
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir