Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

παρ. (παράρτημα)
- (příloha)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
περ. (κατά προσέγγιση)
přibl. (přibližně)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
lit. (literatura)
Kullanılan kaynaklar listesi
περ. (περίπου)
cca (cirka)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
κεφ. (κεφάλαιο)
kap. (kapitola)
Çalışmanın belli bir bölümü
στήλη
- (sloupec)
Bir tablonun dikey kısmı
διατριβή
dis. (disertace, disertační práce)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
επιμ. (επιμέλεια)
edit. (editována kým)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
např. (například)
Örnek verirken kullanılır
ειδ. (ειδικά)
zejm. (zejména)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
κτλ. (και τα λοιπά)
atd. (a tak dále)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
Σχ. (Σχήμα)
obr. (obrázek)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
δηλαδή,...
tj. (to jest)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
vč. (včetně)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
σημ. (σημείωση)
Pozn. (poznámka)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
σελ. (σελίδα)
str. (strana)
Çalışmanın bireysel tarafları
σελ. (σελίδες)
str. (strany)
Raporun birçok yönü
Προτ. (πρόλογος)
- (předmluva)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
δημοσιεύθηκε από
publ. (publikováno kým)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
rev. (revidováno kým)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
ανατύπωση
dot. (dotisk)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
μεταφράστηκε από
přel. (přeloženo kým)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
τομ. (τόμος)
obj. (objem)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir