Arapça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

παρ. (παράρτημα)
ملحق
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
περ. (κατά προσέγγιση)
تقريبا
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
الببليوغرافيا
Kullanılan kaynaklar listesi
περ. (περίπου)
حوالي
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
κεφ. (κεφάλαιο)
فصل
Çalışmanın belli bir bölümü
στήλη
عمود
Bir tablonun dikey kısmı
διατριβή
أطروحة
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
επιμ. (επιμέλεια)
التحرير
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
مثلا
Örnek verirken kullanılır
ειδ. (ειδικά)
خاصّةً
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
κτλ. (και τα λοιπά)
إلخ. (إلى آخره)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
Σχ. (Σχήμα)
شكل
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
δηλαδή,...
يعني
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
بما في ذلك
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
σημ. (σημείωση)
تنبيه
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
σελ. (σελίδα)
ًص. (صفحة)
Çalışmanın bireysel tarafları
σελ. (σελίδες)
صفحات
Raporun birçok yönü
Προτ. (πρόλογος)
مقدمة
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
δημοσιεύθηκε από
الناشر
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
راجعه
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
ανατύπωση
إعادة الطباعة
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
μεταφράστηκε από
ترجمة
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
τομ. (τόμος)
مجلد
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir