Portekizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

Phụ lục
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
Xấp xỉ
aprox. (aproximadamente)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Thư mục
bibliogr. (bibliografia)
Kullanılan kaynaklar listesi
vào khoảng
cerca
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
Chương
cap. (capítulo)
Çalışmanın belli bir bölümü
Cột
col. (coluna)
Bir tablonun dikey kısmı
Luận án
dissertação
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
Biên tập (bởi)
ed. (edição)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
VD:
p.ex. (por exemplo)
Örnek verirken kullanılır
Đặc biệt (là)
especialmente
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
v.v... (vân vân)
etc. (et cetera)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
Biểu đồ
fig. (figura)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
Tức là/Nghĩa là
i.e. (id est)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
Bao gồm
incluindo
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
Ghi chú
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
tr. (trang)
p. (página)
Çalışmanın bireysel tarafları
tr. (trang)
pp. (páginas)
Raporun birçok yönü
Lời tựa/Lời nói đầu
prefácio
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
Tác giả
E. (editor)
EE. (editores)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
Hiệu chỉnh (bởi)
revisado por
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
Tái bản
reimpresso
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
Người dịch
Trad. (tradução)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
Tập/Phần
vol. (volume)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir