Korece | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

Phụ lục
부록
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
Xấp xỉ
대략
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Thư mục
참고 문헌 목록
Kullanılan kaynaklar listesi
vào khoảng
대략
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
Chương
제 (숫자 ex. 1) 장
Çalışmanın belli bir bölümü
Cột
세로줄
Bir tablonun dikey kısmı
Luận án
논문
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
Biên tập (bởi)
편집
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
VD:
예,
Örnek verirken kullanılır
Đặc biệt (là)
특히,
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
v.v... (vân vân)
등...
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
Biểu đồ
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
Tức là/Nghĩa là
즉,
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
Bao gồm
... 포함
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
Ghi chú
주의
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
tr. (trang)
p.
Çalışmanın bireysel tarafları
tr. (trang)
pp.
Raporun birçok yönü
Lời tựa/Lời nói đầu
서두
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
Tác giả
(홍길동) 지음
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
Hiệu chỉnh (bởi)
(홍길동) 개정
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
Tái bản
재판본
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
Người dịch
(홍길동) 번역
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
Tập/Phần
제 (몇) 판
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir