Japonca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

Phụ lục
別表
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
Xấp xỉ
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Thư mục
参考文献一覧
Kullanılan kaynaklar listesi
vào khoảng
およそ
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
Chương
Çalışmanın belli bir bölümü
Cột
Bir tablonun dikey kısmı
Luận án
学位論文
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
Biên tập (bởi)
編さん
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
VD:
Örnek verirken kullanılır
Đặc biệt (là)
特に
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
v.v... (vân vân)
etc.
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
Biểu đồ
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
Tức là/Nghĩa là
すなわち
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
Bao gồm
含めて
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
Ghi chú
注意
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
tr. (trang)
p.(ページ)
Çalışmanın bireysel tarafları
tr. (trang)
pp.(ページ 複数)
Raporun birçok yönü
Lời tựa/Lời nói đầu
序論
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
Tác giả
(人物名)出版
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
Hiệu chỉnh (bởi)
(人物名)編
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
Tái bản
再版
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
Người dịch
(人物名)訳
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
Tập/Phần
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir