Yunanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ek
παρ. (παράρτημα)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
tahmini/ yaklaşık
περ. (κατά προσέγγιση)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Bibliyografi/ Kaynakça
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Kullanılan kaynaklar listesi
aşağı yukarı/ takribi
περ. (περίπου)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
Bölüm/ ünite
κεφ. (κεφάλαιο)
Çalışmanın belli bir bölümü
kol. (kolon)/ sütun
στήλη
Bir tablonun dikey kısmı
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
διατριβή
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
tarafından düzeltildi
επιμ. (επιμέλεια)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ör./örn. (örneğin)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Örnek verirken kullanılır
özellikle
ειδ. (ειδικά)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
κτλ. (και τα λοιπά)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figür)
Σχ. (Σχήμα)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
yani
δηλαδή,...
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
kapsar/ dahil
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
d.e. (dikkat edilecek)
σημ. (σημείωση)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
s. (sayfa)
σελ. (σελίδα)
Çalışmanın bireysel tarafları
sayfalar
σελ. (σελίδες)
Raporun birçok yönü
önsöz/ giriş
Προτ. (πρόλογος)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
yay. (yayımlandı)
δημοσιεύθηκε από
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
ανατύπωση
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
μεταφράστηκε από
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
böl. (bölüm)
τομ. (τόμος)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir