Tayca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ek
(ภาคผนวก)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
tahmini/ yaklaşık
ประมาณ
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Bibliyografi/ Kaynakça
บรรณานุกรม
Kullanılan kaynaklar listesi
aşağı yukarı/ takribi
ประมาณ
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
Bölüm/ ünite
บท
Çalışmanın belli bir bölümü
kol. (kolon)/ sütun
คอลัมน์
Bir tablonun dikey kısmı
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
ปริญญานิพนธ์
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
tarafından düzeltildi
แก้ไขโดย
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ör./örn. (örneğin)
ตัวอย่างเช่น
Örnek verirken kullanılır
özellikle
โดยเฉพาะ
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
และอื่นๆอีกมากมาย
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figür)
ตัวเลข
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
yani
กล่าวคือ
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
kapsar/ dahil
ประกอบไปด้วย
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
d.e. (dikkat edilecek)
หมายเหตุ
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
s. (sayfa)
หน้า
Çalışmanın bireysel tarafları
sayfalar
หน้า
Raporun birçok yönü
önsöz/ giriş
คำนำ
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
yay. (yayımlandı)
ตีพิมพ์โดย
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
ทบทวนโดย
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
แปลโดย
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
böl. (bölüm)
ระดับ
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir