Rusça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ek
прил. (приложения)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
tahmini/ yaklaşık
прибл. (приблизительно)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Bibliyografi/ Kaynakça
библ. (библиография)
Kullanılan kaynaklar listesi
aşağı yukarı/ takribi
ca. (circa -ровно)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
Bölüm/ ünite
гл. (глава)
Çalışmanın belli bir bölümü
kol. (kolon)/ sütun
кол. (колонка)
Bir tablonun dikey kısmı
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
дисс. (дисертация)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
tarafından düzeltildi
ред. (редактор ...)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ör./örn. (örneğin)
н/р (на пример)
Örnek verirken kullanılır
özellikle
особенно (особенно)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
и т.д. (и так далее)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figür)
рис. (рисунок)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
yani
т.е. (то есть)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
kapsar/ dahil
вкл. (включая)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
d.e. (dikkat edilecek)
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
s. (sayfa)
стр. (страница)
Çalışmanın bireysel tarafları
sayfalar
стр-ы. (страницы)
Raporun birçok yönü
önsöz/ giriş
прол. (пролог)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
yay. (yayımlandı)
изд. (издательство)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
ред. (просмотрено...)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
обр. (в обработке...)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
trans. (перевод ...)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
böl. (bölüm)
vol. (volume - ценность)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir