Portekizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ek
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
tahmini/ yaklaşık
aprox. (aproximadamente)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Bibliyografi/ Kaynakça
bibliogr. (bibliografia)
Kullanılan kaynaklar listesi
aşağı yukarı/ takribi
cerca
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
Bölüm/ ünite
cap. (capítulo)
Çalışmanın belli bir bölümü
kol. (kolon)/ sütun
col. (coluna)
Bir tablonun dikey kısmı
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
dissertação
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
tarafından düzeltildi
ed. (edição)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ör./örn. (örneğin)
p.ex. (por exemplo)
Örnek verirken kullanılır
özellikle
especialmente
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
etc. (et cetera)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figür)
fig. (figura)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
yani
i.e. (id est)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
kapsar/ dahil
incluindo
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
d.e. (dikkat edilecek)
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
s. (sayfa)
p. (página)
Çalışmanın bireysel tarafları
sayfalar
pp. (páginas)
Raporun birçok yönü
önsöz/ giriş
prefácio
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
yay. (yayımlandı)
E. (editor)
EE. (editores)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
revisado por
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
reimpresso
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Trad. (tradução)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
böl. (bölüm)
vol. (volume)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir