Macarca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ek
függ. (függelék)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
tahmini/ yaklaşık
kb. (körülbelül)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Bibliyografi/ Kaynakça
bibliog. (bibliográfia)
Kullanılan kaynaklar listesi
aşağı yukarı/ takribi
kb. (körülbelül)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
Bölüm/ ünite
fej. (fejezet)
Çalışmanın belli bir bölümü
kol. (kolon)/ sütun
oszl. (oszlop)
Bir tablonun dikey kısmı
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
dissz. (disszertáció)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
tarafından düzeltildi
szerk. (szerkesztette X)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ör./örn. (örneğin)
pl. (például)
Örnek verirken kullanılır
özellikle
kül. (különösen)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
stb. (és így tovább)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figür)
ábr. (ábra)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
yani
azaz/vagyis/következtetésképpen
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
kapsar/ dahil
beleértve
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
d.e. (dikkat edilecek)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
s. (sayfa)
o./old. (oldal)
Çalışmanın bireysel tarafları
sayfalar
o./old. (oldal/oldalak)
Raporun birçok yönü
önsöz/ giriş
Előszó
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
yay. (yayımlandı)
kiad. (kiadta X/kiadó)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Átdolgozta X
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Utánnyomás
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
ford. (fordította X)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
böl. (bölüm)
köt. (kötet)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir