Lehçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ek
aneks
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
tahmini/ yaklaşık
ok. (około)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Bibliyografi/ Kaynakça
bibliografia
Kullanılan kaynaklar listesi
aşağı yukarı/ takribi
circa
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
Bölüm/ ünite
rozdz. (rozdział)
Çalışmanın belli bir bölümü
kol. (kolon)/ sütun
kolumna
Bir tablonun dikey kısmı
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
dysertacja
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
tarafından düzeltildi
pod red. (pod redakcją)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ör./örn. (örneğin)
np. (na przykład)
Örnek verirken kullanılır
özellikle
szczególnie
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figür)
rys. (rysunek)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
yani
tj. (to jest)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
kapsar/ dahil
wliczając
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
d.e. (dikkat edilecek)
nb. (notabene/nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
s. (sayfa)
str. (strona)
Çalışmanın bireysel tarafları
sayfalar
str. (strony)
Raporun birçok yönü
önsöz/ giriş
wstęp/przedmowa
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
yay. (yayımlandı)
wyd. (wydawnictwo)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
korekta
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
przedruk
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
tłum. (tłumaczenie)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
böl. (bölüm)
t. (tom)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir