Korece | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ek
부록
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
tahmini/ yaklaşık
대략
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Bibliyografi/ Kaynakça
참고 문헌 목록
Kullanılan kaynaklar listesi
aşağı yukarı/ takribi
대략
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
Bölüm/ ünite
제 (숫자 ex. 1) 장
Çalışmanın belli bir bölümü
kol. (kolon)/ sütun
세로줄
Bir tablonun dikey kısmı
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
논문
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
tarafından düzeltildi
편집
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ör./örn. (örneğin)
예,
Örnek verirken kullanılır
özellikle
특히,
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
등...
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figür)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
yani
즉,
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
kapsar/ dahil
... 포함
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
d.e. (dikkat edilecek)
주의
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
s. (sayfa)
p.
Çalışmanın bireysel tarafları
sayfalar
pp.
Raporun birçok yönü
önsöz/ giriş
서두
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
yay. (yayımlandı)
(홍길동) 지음
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
(홍길동) 개정
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
재판본
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
(홍길동) 번역
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
böl. (bölüm)
제 (몇) 판
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir