Japonca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ek
別表
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
tahmini/ yaklaşık
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Bibliyografi/ Kaynakça
参考文献一覧
Kullanılan kaynaklar listesi
aşağı yukarı/ takribi
およそ
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
Bölüm/ ünite
Çalışmanın belli bir bölümü
kol. (kolon)/ sütun
Bir tablonun dikey kısmı
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
学位論文
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
tarafından düzeltildi
編さん
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ör./örn. (örneğin)
Örnek verirken kullanılır
özellikle
特に
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
etc.
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figür)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
yani
すなわち
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
kapsar/ dahil
含めて
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
d.e. (dikkat edilecek)
注意
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
s. (sayfa)
p.(ページ)
Çalışmanın bireysel tarafları
sayfalar
pp.(ページ 複数)
Raporun birçok yönü
önsöz/ giriş
序論
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
yay. (yayımlandı)
(人物名)出版
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
(人物名)編
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
再版
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
(人物名)訳
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
böl. (bölüm)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir