İtalyanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ek
Appendice
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
tahmini/ yaklaşık
ca. (circa)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Bibliyografi/ Kaynakça
Bibliografia
Kullanılan kaynaklar listesi
aşağı yukarı/ takribi
ca. (circa)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
Bölüm/ ünite
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Çalışmanın belli bir bölümü
kol. (kolon)/ sütun
Colonna
Bir tablonun dikey kısmı
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Dissertazione di laurea
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
tarafından düzeltildi
A cura di
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ör./örn. (örneğin)
e.g. (exempli gratia)
Örnek verirken kullanılır
özellikle
Specialmente
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figür)
fig. (figura)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
yani
i.e. (id est)/cioè
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
kapsar/ dahil
incl. (incluso)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
d.e. (dikkat edilecek)
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
s. (sayfa)
p. (pagina)
Çalışmanın bireysel tarafları
sayfalar
pp. (pagine)
Raporun birçok yönü
önsöz/ giriş
Prefazione/Preambolo
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
yay. (yayımlandı)
Pubblicato da
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
n.d.A. (nota dell'autore)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Opera ristampata
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Tradotta da
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
böl. (bölüm)
vol. (volume)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir