İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ek
Appendix
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
tahmini/ yaklaşık
ung. (ungefär)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Bibliyografi/ Kaynakça
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Kullanılan kaynaklar listesi
aşağı yukarı/ takribi
ca. (cirka)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
Bölüm/ ünite
kap. (kapitel)
Çalışmanın belli bir bölümü
kol. (kolon)/ sütun
Kolumn
Bir tablonun dikey kısmı
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Doktorsavhandling
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
tarafından düzeltildi
red. (redigerad av)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ör./örn. (örneğin)
t.ex. (till exempel)
Örnek verirken kullanılır
özellikle
särskilt
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
etc. (et cetera)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figür)
figur
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
yani
d.v.s. (det vill säga)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
kapsar/ dahil
inkl. (inklusive)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
d.e. (dikkat edilecek)
obs (observera)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
s. (sayfa)
s. (sida)
Çalışmanın bireysel tarafları
sayfalar
s. (sidor)
Raporun birçok yönü
önsöz/ giriş
förord
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
yay. (yayımlandı)
publicerad av
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
rev. (reviderad av)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
omtryck/nytryck
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
övers. (översättning)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
böl. (bölüm)
vol. (volym)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir