Hintçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ek
परिशिष्ट
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
tahmini/ yaklaşık
लगभग
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Bibliyografi/ Kaynakça
ग्रंथ सूची
Kullanılan kaynaklar listesi
aşağı yukarı/ takribi
लगभग
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
Bölüm/ ünite
अध्याय
Çalışmanın belli bir bölümü
kol. (kolon)/ sütun
स्तंभ
Bir tablonun dikey kısmı
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
व्याख्यान
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
tarafından düzeltildi
संपादक
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ör./örn. (örneğin)
उदाहरण
Örnek verirken kullanılır
özellikle
विशेषतः
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
आदि.
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figür)
आकृ.
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
yani
जो है कि...
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
kapsar/ dahil
सहित
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
d.e. (dikkat edilecek)
ख़ासकर
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
s. (sayfa)
अगला
Çalışmanın bireysel tarafları
sayfalar
अगला पन्ना
Raporun birçok yönü
önsöz/ giriş
प्रस्तावना
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
yay. (yayımlandı)
प्रकाशन
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
पुनरीक्षित
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
पुनर्मुद्रण
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
अनुवादक
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
böl. (bölüm)
विभाग
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir