Danca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ek
bilag
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
tahmini/ yaklaşık
ca. (cirka)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Bibliyografi/ Kaynakça
bibliografi
Kullanılan kaynaklar listesi
aşağı yukarı/ takribi
ca. (cirka)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
Bölüm/ ünite
afsnit
Çalışmanın belli bir bölümü
kol. (kolon)/ sütun
kolonne
Bir tablonun dikey kısmı
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
afhandling
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
tarafından düzeltildi
redigeret af
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ör./örn. (örneğin)
f.eks. (for eksempel)
Örnek verirken kullanılır
özellikle
især
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
osv. (og så videre)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figür)
fig. (figur)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
yani
dvs. (det vil sige)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
kapsar/ dahil
inkl. (inklusive)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
d.e. (dikkat edilecek)
NB (notabene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
s. (sayfa)
side
Çalışmanın bireysel tarafları
sayfalar
s. (sider)
Raporun birçok yönü
önsöz/ giriş
indledning
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
yay. (yayımlandı)
udgivet af
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
revideret af
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
genoptryk
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
oversat af
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
böl. (bölüm)
bind
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir