Çince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ek
app.(附录)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
tahmini/ yaklaşık
approx.(大约)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Bibliyografi/ Kaynakça
bibliog.(引用来源)
Kullanılan kaynaklar listesi
aşağı yukarı/ takribi
ca.(大约)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
Bölüm/ ünite
ch.(章)
Çalışmanın belli bir bölümü
kol. (kolon)/ sütun
col.(柱)
Bir tablonun dikey kısmı
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
diss.(论文)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
tarafından düzeltildi
ed.(编辑)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ör./örn. (örneğin)
e.g.(例如)
Örnek verirken kullanılır
özellikle
esp.(尤其是)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
etc.(等等)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figür)
fig.(图表)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
yani
i.e.(既)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
kapsar/ dahil
incl.(包括)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
d.e. (dikkat edilecek)
N.B.(注意)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
s. (sayfa)
p.(页)
Çalışmanın bireysel tarafları
sayfalar
pp.(页)
Raporun birçok yönü
önsöz/ giriş
pref.(前言)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
yay. (yayımlandı)
pub.(由...出版)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
rev.(由...修改)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
rpt.(转载)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
trans.(由...翻译)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
böl. (bölüm)
vol.(卷)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir