Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ek
- (příloha)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
tahmini/ yaklaşık
přibl. (přibližně)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Bibliyografi/ Kaynakça
lit. (literatura)
Kullanılan kaynaklar listesi
aşağı yukarı/ takribi
cca (cirka)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
Bölüm/ ünite
kap. (kapitola)
Çalışmanın belli bir bölümü
kol. (kolon)/ sütun
- (sloupec)
Bir tablonun dikey kısmı
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
dis. (disertace, disertační práce)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
tarafından düzeltildi
edit. (editována kým)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ör./örn. (örneğin)
např. (například)
Örnek verirken kullanılır
özellikle
zejm. (zejména)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
atd. (a tak dále)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figür)
obr. (obrázek)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
yani
tj. (to jest)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
kapsar/ dahil
vč. (včetně)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
d.e. (dikkat edilecek)
Pozn. (poznámka)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
s. (sayfa)
str. (strana)
Çalışmanın bireysel tarafları
sayfalar
str. (strany)
Raporun birçok yönü
önsöz/ giriş
- (předmluva)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
yay. (yayımlandı)
publ. (publikováno kým)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
rev. (revidováno kým)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
dot. (dotisk)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
přel. (přeloženo kým)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
böl. (bölüm)
obj. (objem)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir