Almanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ek
Ah. (Anhang)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
tahmini/ yaklaşık
ugf. (ungefähr)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Bibliyografi/ Kaynakça
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Kullanılan kaynaklar listesi
aşağı yukarı/ takribi
ca. (circa)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
Bölüm/ ünite
K. (Kapitel)
Çalışmanın belli bir bölümü
kol. (kolon)/ sütun
Spalte
Bir tablonun dikey kısmı
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Diss. (Dissertation)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
tarafından düzeltildi
bearb. (bearbeitet von)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ör./örn. (örneğin)
z.B. (zum Beispiel)
Örnek verirken kullanılır
özellikle
bes. (besonders)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
usw. (und so weiter)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figür)
Abb. (Abbildung)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
yani
d.h. (das heißt)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
kapsar/ dahil
inkl. (inklusive)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
d.e. (dikkat edilecek)
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
s. (sayfa)
S. (Seite)
Çalışmanın bireysel tarafları
sayfalar
S. (Seiten)
Raporun birçok yönü
önsöz/ giriş
Vorw. (Vorwort)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
yay. (yayımlandı)
hg. (herausgegeben von)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
geä. (geändert)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Nachdr. (Nachdruck)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
übersetzt von
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
böl. (bölüm)
Jg. (Jahrgang)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir