Yunanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

(ภาคผนวก)
παρ. (παράρτημα)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ประมาณ
περ. (κατά προσέγγιση)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
บรรณานุกรม
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Kullanılan kaynaklar listesi
ประมาณ
περ. (περίπου)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
บท
κεφ. (κεφάλαιο)
Çalışmanın belli bir bölümü
คอลัมน์
στήλη
Bir tablonun dikey kısmı
ปริญญานิพนธ์
διατριβή
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
แก้ไขโดย
επιμ. (επιμέλεια)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ตัวอย่างเช่น
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Örnek verirken kullanılır
โดยเฉพาะ
ειδ. (ειδικά)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
และอื่นๆอีกมากมาย
κτλ. (και τα λοιπά)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
ตัวเลข
Σχ. (Σχήμα)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
กล่าวคือ
δηλαδή,...
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
ประกอบไปด้วย
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
หมายเหตุ
σημ. (σημείωση)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
หน้า
σελ. (σελίδα)
Çalışmanın bireysel tarafları
หน้า
σελ. (σελίδες)
Raporun birçok yönü
คำนำ
Προτ. (πρόλογος)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
ตีพิมพ์โดย
δημοσιεύθηκε από
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
ทบทวนโดย
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
ανατύπωση
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
แปลโดย
μεταφράστηκε από
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
ระดับ
τομ. (τόμος)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir