Türkçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

(ภาคผนวก)
ek
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ประมาณ
tahmini/ yaklaşık
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
บรรณานุกรม
Bibliyografi/ Kaynakça
Kullanılan kaynaklar listesi
ประมาณ
aşağı yukarı/ takribi
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
บท
Bölüm/ ünite
Çalışmanın belli bir bölümü
คอลัมน์
kol. (kolon)/ sütun
Bir tablonun dikey kısmı
ปริญญานิพนธ์
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
แก้ไขโดย
tarafından düzeltildi
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ตัวอย่างเช่น
ör./örn. (örneğin)
Örnek verirken kullanılır
โดยเฉพาะ
özellikle
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
และอื่นๆอีกมากมาย
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
ตัวเลข
fig. (figür)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
กล่าวคือ
yani
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
ประกอบไปด้วย
kapsar/ dahil
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
หมายเหตุ
d.e. (dikkat edilecek)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
หน้า
s. (sayfa)
Çalışmanın bireysel tarafları
หน้า
sayfalar
Raporun birçok yönü
คำนำ
önsöz/ giriş
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
ตีพิมพ์โดย
yay. (yayımlandı)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
ทบทวนโดย
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
แปลโดย
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
ระดับ
böl. (bölüm)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir