Rusça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

(ภาคผนวก)
прил. (приложения)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ประมาณ
прибл. (приблизительно)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
บรรณานุกรม
библ. (библиография)
Kullanılan kaynaklar listesi
ประมาณ
ca. (circa -ровно)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
บท
гл. (глава)
Çalışmanın belli bir bölümü
คอลัมน์
кол. (колонка)
Bir tablonun dikey kısmı
ปริญญานิพนธ์
дисс. (дисертация)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
แก้ไขโดย
ред. (редактор ...)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ตัวอย่างเช่น
н/р (на пример)
Örnek verirken kullanılır
โดยเฉพาะ
особенно (особенно)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
และอื่นๆอีกมากมาย
и т.д. (и так далее)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
ตัวเลข
рис. (рисунок)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
กล่าวคือ
т.е. (то есть)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
ประกอบไปด้วย
вкл. (включая)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
หมายเหตุ
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
หน้า
стр. (страница)
Çalışmanın bireysel tarafları
หน้า
стр-ы. (страницы)
Raporun birçok yönü
คำนำ
прол. (пролог)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
ตีพิมพ์โดย
изд. (издательство)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
ทบทวนโดย
ред. (просмотрено...)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
обр. (в обработке...)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
แปลโดย
trans. (перевод ...)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
ระดับ
vol. (volume - ценность)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir