Macarca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

(ภาคผนวก)
függ. (függelék)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ประมาณ
kb. (körülbelül)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
บรรณานุกรม
bibliog. (bibliográfia)
Kullanılan kaynaklar listesi
ประมาณ
kb. (körülbelül)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
บท
fej. (fejezet)
Çalışmanın belli bir bölümü
คอลัมน์
oszl. (oszlop)
Bir tablonun dikey kısmı
ปริญญานิพนธ์
dissz. (disszertáció)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
แก้ไขโดย
szerk. (szerkesztette X)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ตัวอย่างเช่น
pl. (például)
Örnek verirken kullanılır
โดยเฉพาะ
kül. (különösen)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
และอื่นๆอีกมากมาย
stb. (és így tovább)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
ตัวเลข
ábr. (ábra)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
กล่าวคือ
azaz/vagyis/következtetésképpen
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
ประกอบไปด้วย
beleértve
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
หมายเหตุ
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
หน้า
o./old. (oldal)
Çalışmanın bireysel tarafları
หน้า
o./old. (oldal/oldalak)
Raporun birçok yönü
คำนำ
Előszó
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
ตีพิมพ์โดย
kiad. (kiadta X/kiadó)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
ทบทวนโดย
Átdolgozta X
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Utánnyomás
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
แปลโดย
ford. (fordította X)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
ระดับ
köt. (kötet)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir