Lehçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

(ภาคผนวก)
aneks
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ประมาณ
ok. (około)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
บรรณานุกรม
bibliografia
Kullanılan kaynaklar listesi
ประมาณ
circa
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
บท
rozdz. (rozdział)
Çalışmanın belli bir bölümü
คอลัมน์
kolumna
Bir tablonun dikey kısmı
ปริญญานิพนธ์
dysertacja
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
แก้ไขโดย
pod red. (pod redakcją)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ตัวอย่างเช่น
np. (na przykład)
Örnek verirken kullanılır
โดยเฉพาะ
szczególnie
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
และอื่นๆอีกมากมาย
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
ตัวเลข
rys. (rysunek)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
กล่าวคือ
tj. (to jest)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
ประกอบไปด้วย
wliczając
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
หมายเหตุ
nb. (notabene/nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
หน้า
str. (strona)
Çalışmanın bireysel tarafları
หน้า
str. (strony)
Raporun birçok yönü
คำนำ
wstęp/przedmowa
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
ตีพิมพ์โดย
wyd. (wydawnictwo)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
ทบทวนโดย
korekta
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
przedruk
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
แปลโดย
tłum. (tłumaczenie)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
ระดับ
t. (tom)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir