Korece | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

(ภาคผนวก)
부록
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ประมาณ
대략
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
บรรณานุกรม
참고 문헌 목록
Kullanılan kaynaklar listesi
ประมาณ
대략
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
บท
제 (숫자 ex. 1) 장
Çalışmanın belli bir bölümü
คอลัมน์
세로줄
Bir tablonun dikey kısmı
ปริญญานิพนธ์
논문
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
แก้ไขโดย
편집
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ตัวอย่างเช่น
예,
Örnek verirken kullanılır
โดยเฉพาะ
특히,
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
และอื่นๆอีกมากมาย
등...
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
ตัวเลข
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
กล่าวคือ
즉,
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
ประกอบไปด้วย
... 포함
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
หมายเหตุ
주의
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
หน้า
p.
Çalışmanın bireysel tarafları
หน้า
pp.
Raporun birçok yönü
คำนำ
서두
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
ตีพิมพ์โดย
(홍길동) 지음
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
ทบทวนโดย
(홍길동) 개정
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
재판본
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
แปลโดย
(홍길동) 번역
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
ระดับ
제 (몇) 판
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir