Japonca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

(ภาคผนวก)
別表
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ประมาณ
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
บรรณานุกรม
参考文献一覧
Kullanılan kaynaklar listesi
ประมาณ
およそ
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
บท
Çalışmanın belli bir bölümü
คอลัมน์
Bir tablonun dikey kısmı
ปริญญานิพนธ์
学位論文
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
แก้ไขโดย
編さん
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ตัวอย่างเช่น
Örnek verirken kullanılır
โดยเฉพาะ
特に
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
และอื่นๆอีกมากมาย
etc.
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
ตัวเลข
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
กล่าวคือ
すなわち
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
ประกอบไปด้วย
含めて
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
หมายเหตุ
注意
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
หน้า
p.(ページ)
Çalışmanın bireysel tarafları
หน้า
pp.(ページ 複数)
Raporun birçok yönü
คำนำ
序論
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
ตีพิมพ์โดย
(人物名)出版
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
ทบทวนโดย
(人物名)編
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
再版
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
แปลโดย
(人物名)訳
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
ระดับ
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir