İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

(ภาคผนวก)
Appendix
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ประมาณ
ung. (ungefär)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
บรรณานุกรม
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Kullanılan kaynaklar listesi
ประมาณ
ca. (cirka)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
บท
kap. (kapitel)
Çalışmanın belli bir bölümü
คอลัมน์
Kolumn
Bir tablonun dikey kısmı
ปริญญานิพนธ์
Doktorsavhandling
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
แก้ไขโดย
red. (redigerad av)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ตัวอย่างเช่น
t.ex. (till exempel)
Örnek verirken kullanılır
โดยเฉพาะ
särskilt
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
และอื่นๆอีกมากมาย
etc. (et cetera)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
ตัวเลข
figur
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
กล่าวคือ
d.v.s. (det vill säga)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
ประกอบไปด้วย
inkl. (inklusive)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
หมายเหตุ
obs (observera)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
หน้า
s. (sida)
Çalışmanın bireysel tarafları
หน้า
s. (sidor)
Raporun birçok yönü
คำนำ
förord
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
ตีพิมพ์โดย
publicerad av
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
ทบทวนโดย
rev. (reviderad av)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
omtryck/nytryck
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
แปลโดย
övers. (översättning)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
ระดับ
vol. (volym)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir