İngilizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

(ภาคผนวก)
app. (appendix)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ประมาณ
approx. (approximately)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
บรรณานุกรม
bibliog. (bibliography)
Kullanılan kaynaklar listesi
ประมาณ
ca. (circa)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
บท
ch. (chapter)
Çalışmanın belli bir bölümü
คอลัมน์
col. (column)
Bir tablonun dikey kısmı
ปริญญานิพนธ์
diss. (dissertation)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
แก้ไขโดย
ed. (edited by)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ตัวอย่างเช่น
e.g. (exempli gratia)
Örnek verirken kullanılır
โดยเฉพาะ
esp. (especially)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
และอื่นๆอีกมากมาย
etc. (et cetera)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
ตัวเลข
fig. (figure)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
กล่าวคือ
i.e. (id est)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
ประกอบไปด้วย
incl. (including)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
หมายเหตุ
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
หน้า
p. (page)
Çalışmanın bireysel tarafları
หน้า
pp. (pages)
Raporun birçok yönü
คำนำ
pref. (preface)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
ตีพิมพ์โดย
pub. (published by)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
ทบทวนโดย
rev. (revised by)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
rpt. (reprint)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
แปลโดย
trans. (translated by)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
ระดับ
vol. (volume)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir