Hollandaca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

(ภาคผนวก)
bijl. (bijlage)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ประมาณ
ong. (ongeveer)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
บรรณานุกรม
bibl. (bibliografie)
Kullanılan kaynaklar listesi
ประมาณ
ca. (circa)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
บท
hst. (hoofdstuk)
Çalışmanın belli bir bölümü
คอลัมน์
kolom
Bir tablonun dikey kısmı
ปริญญานิพนธ์
dissertatie
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
แก้ไขโดย
bew. (bewerkt door)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ตัวอย่างเช่น
bijv. (bijvoorbeeld)
Örnek verirken kullanılır
โดยเฉพาะ
bijz. (bijzonder)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
และอื่นๆอีกมากมาย
enz. (enzovoort)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
ตัวเลข
afb. (afbeelding)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
กล่าวคือ
d.w.z (dat wil zeggen)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
ประกอบไปด้วย
incl. (inclusief)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
หมายเหตุ
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
หน้า
p. (pagina)
Çalışmanın bireysel tarafları
หน้า
pp. (pagina´s)
Raporun birçok yönü
คำนำ
voorwoord
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
ตีพิมพ์โดย
uitg. (uitgegeven door)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
ทบทวนโดย
herz. (herzien)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
herdr. (herdruk)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
แปลโดย
vertaald door
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
ระดับ
jg. (jaargang)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir