Esperanto | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

(ภาคผนวก)
ap. (apendico)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ประมาณ
proks. (proksimume)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
บรรณานุกรม
bibliog. (bibliografio)
Kullanılan kaynaklar listesi
ประมาณ
ĉi. (ĉirkaŭ)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
บท
ĉa. (ĉapitro)
Çalışmanın belli bir bölümü
คอลัมน์
kol. (kolono)
Bir tablonun dikey kısmı
ปริญญานิพนธ์
dis. (disertacio)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
แก้ไขโดย
ed. (eldonita de)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ตัวอย่างเช่น
ekz. (ekzemplo)
Örnek verirken kullanılır
โดยเฉพาะ
prec. (precipe)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
และอื่นๆอีกมากมาย
ktp. (kaj tiel plu)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
ตัวเลข
fig. (figuro)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
กล่าวคือ
t.e. (tio estas)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
ประกอบไปด้วย
ink. (inkluzive)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
หมายเหตุ
N.B. (notu bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
หน้า
p. (paĝo)
Çalışmanın bireysel tarafları
หน้า
pj. (paĝoj)
Raporun birçok yönü
คำนำ
pref. (prefaco)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
ตีพิมพ์โดย
eld. (eldonita de)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
ทบทวนโดย
rev. (reviziita de)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
rep. (represo)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
แปลโดย
trad. (tradukita de)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
ระดับ
vol. (volumo)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir