Danca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

(ภาคผนวก)
bilag
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ประมาณ
ca. (cirka)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
บรรณานุกรม
bibliografi
Kullanılan kaynaklar listesi
ประมาณ
ca. (cirka)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
บท
afsnit
Çalışmanın belli bir bölümü
คอลัมน์
kolonne
Bir tablonun dikey kısmı
ปริญญานิพนธ์
afhandling
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
แก้ไขโดย
redigeret af
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ตัวอย่างเช่น
f.eks. (for eksempel)
Örnek verirken kullanılır
โดยเฉพาะ
især
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
และอื่นๆอีกมากมาย
osv. (og så videre)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
ตัวเลข
fig. (figur)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
กล่าวคือ
dvs. (det vil sige)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
ประกอบไปด้วย
inkl. (inklusive)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
หมายเหตุ
NB (notabene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
หน้า
side
Çalışmanın bireysel tarafları
หน้า
s. (sider)
Raporun birçok yönü
คำนำ
indledning
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
ตีพิมพ์โดย
udgivet af
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
ทบทวนโดย
revideret af
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
genoptryk
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
แปลโดย
oversat af
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
ระดับ
bind
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir