Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

(ภาคผนวก)
- (příloha)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ประมาณ
přibl. (přibližně)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
บรรณานุกรม
lit. (literatura)
Kullanılan kaynaklar listesi
ประมาณ
cca (cirka)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
บท
kap. (kapitola)
Çalışmanın belli bir bölümü
คอลัมน์
- (sloupec)
Bir tablonun dikey kısmı
ปริญญานิพนธ์
dis. (disertace, disertační práce)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
แก้ไขโดย
edit. (editována kým)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ตัวอย่างเช่น
např. (například)
Örnek verirken kullanılır
โดยเฉพาะ
zejm. (zejména)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
และอื่นๆอีกมากมาย
atd. (a tak dále)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
ตัวเลข
obr. (obrázek)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
กล่าวคือ
tj. (to jest)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
ประกอบไปด้วย
vč. (včetně)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
หมายเหตุ
Pozn. (poznámka)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
หน้า
str. (strana)
Çalışmanın bireysel tarafları
หน้า
str. (strany)
Raporun birçok yönü
คำนำ
- (předmluva)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
ตีพิมพ์โดย
publ. (publikováno kým)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
ทบทวนโดย
rev. (revidováno kým)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
dot. (dotisk)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
แปลโดย
přel. (přeloženo kým)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
ระดับ
obj. (objem)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir