Almanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

(ภาคผนวก)
Ah. (Anhang)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ประมาณ
ugf. (ungefähr)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
บรรณานุกรม
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Kullanılan kaynaklar listesi
ประมาณ
ca. (circa)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
บท
K. (Kapitel)
Çalışmanın belli bir bölümü
คอลัมน์
Spalte
Bir tablonun dikey kısmı
ปริญญานิพนธ์
Diss. (Dissertation)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
แก้ไขโดย
bearb. (bearbeitet von)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ตัวอย่างเช่น
z.B. (zum Beispiel)
Örnek verirken kullanılır
โดยเฉพาะ
bes. (besonders)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
และอื่นๆอีกมากมาย
usw. (und so weiter)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
ตัวเลข
Abb. (Abbildung)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
กล่าวคือ
d.h. (das heißt)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
ประกอบไปด้วย
inkl. (inklusive)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
หมายเหตุ
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
หน้า
S. (Seite)
Çalışmanın bireysel tarafları
หน้า
S. (Seiten)
Raporun birçok yönü
คำนำ
Vorw. (Vorwort)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
ตีพิมพ์โดย
hg. (herausgegeben von)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
ทบทวนโดย
geä. (geändert)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Nachdr. (Nachdruck)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
แปลโดย
übersetzt von
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
ระดับ
Jg. (Jahrgang)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir