Yunanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

прил. (приложения)
παρ. (παράρτημα)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
прибл. (приблизительно)
περ. (κατά προσέγγιση)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
библ. (библиография)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa -ровно)
περ. (περίπου)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
гл. (глава)
κεφ. (κεφάλαιο)
Çalışmanın belli bir bölümü
кол. (колонка)
στήλη
Bir tablonun dikey kısmı
дисс. (дисертация)
διατριβή
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
ред. (редактор ...)
επιμ. (επιμέλεια)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
н/р (на пример)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Örnek verirken kullanılır
особенно (особенно)
ειδ. (ειδικά)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
и т.д. (и так далее)
κτλ. (και τα λοιπά)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
рис. (рисунок)
Σχ. (Σχήμα)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
т.е. (то есть)
δηλαδή,...
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
вкл. (включая)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
σημ. (σημείωση)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
стр. (страница)
σελ. (σελίδα)
Çalışmanın bireysel tarafları
стр-ы. (страницы)
σελ. (σελίδες)
Raporun birçok yönü
прол. (пролог)
Προτ. (πρόλογος)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
изд. (издательство)
δημοσιεύθηκε από
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
ред. (просмотрено...)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
обр. (в обработке...)
ανατύπωση
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
trans. (перевод ...)
μεταφράστηκε από
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume - ценность)
τομ. (τόμος)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir