Vietnamca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

прил. (приложения)
Phụ lục
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
прибл. (приблизительно)
Xấp xỉ
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
библ. (библиография)
Thư mục
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa -ровно)
vào khoảng
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
гл. (глава)
Chương
Çalışmanın belli bir bölümü
кол. (колонка)
Cột
Bir tablonun dikey kısmı
дисс. (дисертация)
Luận án
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
ред. (редактор ...)
Biên tập (bởi)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
н/р (на пример)
VD:
Örnek verirken kullanılır
особенно (особенно)
Đặc biệt (là)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
и т.д. (и так далее)
v.v... (vân vân)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
рис. (рисунок)
Biểu đồ
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
т.е. (то есть)
Tức là/Nghĩa là
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
вкл. (включая)
Bao gồm
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
Ghi chú
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
стр. (страница)
tr. (trang)
Çalışmanın bireysel tarafları
стр-ы. (страницы)
tr. (trang)
Raporun birçok yönü
прол. (пролог)
Lời tựa/Lời nói đầu
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
изд. (издательство)
Tác giả
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
ред. (просмотрено...)
Hiệu chỉnh (bởi)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
обр. (в обработке...)
Tái bản
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
trans. (перевод ...)
Người dịch
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume - ценность)
Tập/Phần
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir