Türkçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

прил. (приложения)
ek
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
прибл. (приблизительно)
tahmini/ yaklaşık
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
библ. (библиография)
Bibliyografi/ Kaynakça
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa -ровно)
aşağı yukarı/ takribi
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
гл. (глава)
Bölüm/ ünite
Çalışmanın belli bir bölümü
кол. (колонка)
kol. (kolon)/ sütun
Bir tablonun dikey kısmı
дисс. (дисертация)
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
ред. (редактор ...)
tarafından düzeltildi
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
н/р (на пример)
ör./örn. (örneğin)
Örnek verirken kullanılır
особенно (особенно)
özellikle
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
и т.д. (и так далее)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
рис. (рисунок)
fig. (figür)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
т.е. (то есть)
yani
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
вкл. (включая)
kapsar/ dahil
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
d.e. (dikkat edilecek)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
стр. (страница)
s. (sayfa)
Çalışmanın bireysel tarafları
стр-ы. (страницы)
sayfalar
Raporun birçok yönü
прол. (пролог)
önsöz/ giriş
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
изд. (издательство)
yay. (yayımlandı)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
ред. (просмотрено...)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
обр. (в обработке...)
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
trans. (перевод ...)
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume - ценность)
böl. (bölüm)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir