Tayca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

прил. (приложения)
(ภาคผนวก)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
прибл. (приблизительно)
ประมาณ
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
библ. (библиография)
บรรณานุกรม
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa -ровно)
ประมาณ
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
гл. (глава)
บท
Çalışmanın belli bir bölümü
кол. (колонка)
คอลัมน์
Bir tablonun dikey kısmı
дисс. (дисертация)
ปริญญานิพนธ์
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
ред. (редактор ...)
แก้ไขโดย
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
н/р (на пример)
ตัวอย่างเช่น
Örnek verirken kullanılır
особенно (особенно)
โดยเฉพาะ
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
и т.д. (и так далее)
และอื่นๆอีกมากมาย
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
рис. (рисунок)
ตัวเลข
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
т.е. (то есть)
กล่าวคือ
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
вкл. (включая)
ประกอบไปด้วย
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
หมายเหตุ
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
стр. (страница)
หน้า
Çalışmanın bireysel tarafları
стр-ы. (страницы)
หน้า
Raporun birçok yönü
прол. (пролог)
คำนำ
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
изд. (издательство)
ตีพิมพ์โดย
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
ред. (просмотрено...)
ทบทวนโดย
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
обр. (в обработке...)
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
trans. (перевод ...)
แปลโดย
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume - ценность)
ระดับ
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir