Lehçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

прил. (приложения)
aneks
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
прибл. (приблизительно)
ok. (około)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
библ. (библиография)
bibliografia
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa -ровно)
circa
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
гл. (глава)
rozdz. (rozdział)
Çalışmanın belli bir bölümü
кол. (колонка)
kolumna
Bir tablonun dikey kısmı
дисс. (дисертация)
dysertacja
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
ред. (редактор ...)
pod red. (pod redakcją)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
н/р (на пример)
np. (na przykład)
Örnek verirken kullanılır
особенно (особенно)
szczególnie
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
и т.д. (и так далее)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
рис. (рисунок)
rys. (rysunek)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
т.е. (то есть)
tj. (to jest)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
вкл. (включая)
wliczając
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
nb. (notabene/nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
стр. (страница)
str. (strona)
Çalışmanın bireysel tarafları
стр-ы. (страницы)
str. (strony)
Raporun birçok yönü
прол. (пролог)
wstęp/przedmowa
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
изд. (издательство)
wyd. (wydawnictwo)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
ред. (просмотрено...)
korekta
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
обр. (в обработке...)
przedruk
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
trans. (перевод ...)
tłum. (tłumaczenie)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume - ценность)
t. (tom)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir