İtalyanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

прил. (приложения)
Appendice
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
прибл. (приблизительно)
ca. (circa)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
библ. (библиография)
Bibliografia
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa -ровно)
ca. (circa)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
гл. (глава)
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Çalışmanın belli bir bölümü
кол. (колонка)
Colonna
Bir tablonun dikey kısmı
дисс. (дисертация)
Dissertazione di laurea
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
ред. (редактор ...)
A cura di
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
н/р (на пример)
e.g. (exempli gratia)
Örnek verirken kullanılır
особенно (особенно)
Specialmente
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
и т.д. (и так далее)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
рис. (рисунок)
fig. (figura)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
т.е. (то есть)
i.e. (id est)/cioè
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
вкл. (включая)
incl. (incluso)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
стр. (страница)
p. (pagina)
Çalışmanın bireysel tarafları
стр-ы. (страницы)
pp. (pagine)
Raporun birçok yönü
прол. (пролог)
Prefazione/Preambolo
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
изд. (издательство)
Pubblicato da
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
ред. (просмотрено...)
n.d.A. (nota dell'autore)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
обр. (в обработке...)
Opera ristampata
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
trans. (перевод ...)
Tradotta da
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume - ценность)
vol. (volume)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir