İspanyolca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

прил. (приложения)
ap. (apéndice)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
прибл. (приблизительно)
aprox. (aproximadamente)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
библ. (библиография)
bibl. (bibliografía)
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa -ровно)
circ. (circa)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
гл. (глава)
cap. (capítulo)
Çalışmanın belli bir bölümü
кол. (колонка)
col. (columna)
Bir tablonun dikey kısmı
дисс. (дисертация)
disertación
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
ред. (редактор ...)
editado por
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
н/р (на пример)
p. ej. (por ejemplo)
Örnek verirken kullanılır
особенно (особенно)
especialmente
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
и т.д. (и так далее)
etc. (etcétera)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
рис. (рисунок)
fig. (figura)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
т.е. (то есть)
es decir,...
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
вкл. (включая)
incl.
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
стр. (страница)
p. (página)
Çalışmanın bireysel tarafları
стр-ы. (страницы)
pp. (páginas)
Raporun birçok yönü
прол. (пролог)
Prefacio
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
изд. (издательство)
publicado por
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
ред. (просмотрено...)
revisado por
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
обр. (в обработке...)
reedición / nueva edición / reimpresión
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
trans. (перевод ...)
traducido por
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume - ценность)
t.
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir