Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

прил. (приложения)
- (příloha)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
прибл. (приблизительно)
přibl. (přibližně)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
библ. (библиография)
lit. (literatura)
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa -ровно)
cca (cirka)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
гл. (глава)
kap. (kapitola)
Çalışmanın belli bir bölümü
кол. (колонка)
- (sloupec)
Bir tablonun dikey kısmı
дисс. (дисертация)
dis. (disertace, disertační práce)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
ред. (редактор ...)
edit. (editována kým)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
н/р (на пример)
např. (například)
Örnek verirken kullanılır
особенно (особенно)
zejm. (zejména)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
и т.д. (и так далее)
atd. (a tak dále)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
рис. (рисунок)
obr. (obrázek)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
т.е. (то есть)
tj. (to jest)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
вкл. (включая)
vč. (včetně)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
Pozn. (poznámka)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
стр. (страница)
str. (strana)
Çalışmanın bireysel tarafları
стр-ы. (страницы)
str. (strany)
Raporun birçok yönü
прол. (пролог)
- (předmluva)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
изд. (издательство)
publ. (publikováno kým)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
ред. (просмотрено...)
rev. (revidováno kým)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
обр. (в обработке...)
dot. (dotisk)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
trans. (перевод ...)
přel. (přeloženo kým)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume - ценность)
obj. (objem)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir