Arapça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

прил. (приложения)
ملحق
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
прибл. (приблизительно)
تقريبا
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
библ. (библиография)
الببليوغرافيا
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa -ровно)
حوالي
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
гл. (глава)
فصل
Çalışmanın belli bir bölümü
кол. (колонка)
عمود
Bir tablonun dikey kısmı
дисс. (дисертация)
أطروحة
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
ред. (редактор ...)
التحرير
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
н/р (на пример)
مثلا
Örnek verirken kullanılır
особенно (особенно)
خاصّةً
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
и т.д. (и так далее)
إلخ. (إلى آخره)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
рис. (рисунок)
شكل
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
т.е. (то есть)
يعني
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
вкл. (включая)
بما في ذلك
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
تنبيه
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
стр. (страница)
ًص. (صفحة)
Çalışmanın bireysel tarafları
стр-ы. (страницы)
صفحات
Raporun birçok yönü
прол. (пролог)
مقدمة
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
изд. (издательство)
الناشر
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
ред. (просмотрено...)
راجعه
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
обр. (в обработке...)
إعادة الطباعة
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
trans. (перевод ...)
ترجمة
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume - ценность)
مجلد
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir