Yunanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

app. (appendix)
παρ. (παράρτημα)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
aprox. (aproximativ)
περ. (κατά προσέγγιση)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Bibliografie - nu se prescurtează
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Kullanılan kaynaklar listesi
cca (circa)
περ. (περίπου)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
cap. (capitol)
κεφ. (κεφάλαιο)
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (coloană)
στήλη
Bir tablonun dikey kısmı
Disertaţie - nu se abreviază
διατριβή
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
n.t. (nota traducătorului)
επιμ. (επιμέλεια)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ex. (exemplu)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Örnek verirken kullanılır
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
ειδ. (ειδικά)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera/caetera-lat.)
κτλ. (και τα λοιπά)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
Σχ. (Σχήμα)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
adică
δηλαδή,...
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inclusiv - nu se abreviază
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
σημ. (σημείωση)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p./pg. (pagina)
σελ. (σελίδα)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (paginile)
σελ. (σελίδες)
Raporun birçok yönü
pref. (prefaţă)
Προτ. (πρόλογος)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
ed. (editat de)
δημοσιεύθηκε από
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
red. (redactor)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
reed. (reeditarea)
ανατύπωση
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
trad. (tradusă de)
μεταφράστηκε από
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volumul/tomul)
τομ. (τόμος)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir