Vietnamca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

app. (appendix)
Phụ lục
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
aprox. (aproximativ)
Xấp xỉ
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Bibliografie - nu se prescurtează
Thư mục
Kullanılan kaynaklar listesi
cca (circa)
vào khoảng
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
cap. (capitol)
Chương
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (coloană)
Cột
Bir tablonun dikey kısmı
Disertaţie - nu se abreviază
Luận án
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
n.t. (nota traducătorului)
Biên tập (bởi)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ex. (exemplu)
VD:
Örnek verirken kullanılır
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Đặc biệt (là)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera/caetera-lat.)
v.v... (vân vân)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
Biểu đồ
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
adică
Tức là/Nghĩa là
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inclusiv - nu se abreviază
Bao gồm
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
Ghi chú
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p./pg. (pagina)
tr. (trang)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (paginile)
tr. (trang)
Raporun birçok yönü
pref. (prefaţă)
Lời tựa/Lời nói đầu
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
ed. (editat de)
Tác giả
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
red. (redactor)
Hiệu chỉnh (bởi)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
reed. (reeditarea)
Tái bản
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
trad. (tradusă de)
Người dịch
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volumul/tomul)
Tập/Phần
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir