Türkçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

app. (appendix)
ek
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
aprox. (aproximativ)
tahmini/ yaklaşık
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Bibliografie - nu se prescurtează
Bibliyografi/ Kaynakça
Kullanılan kaynaklar listesi
cca (circa)
aşağı yukarı/ takribi
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
cap. (capitol)
Bölüm/ ünite
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (coloană)
kol. (kolon)/ sütun
Bir tablonun dikey kısmı
Disertaţie - nu se abreviază
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
n.t. (nota traducătorului)
tarafından düzeltildi
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ex. (exemplu)
ör./örn. (örneğin)
Örnek verirken kullanılır
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
özellikle
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera/caetera-lat.)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
fig. (figür)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
adică
yani
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inclusiv - nu se abreviază
kapsar/ dahil
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
d.e. (dikkat edilecek)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p./pg. (pagina)
s. (sayfa)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (paginile)
sayfalar
Raporun birçok yönü
pref. (prefaţă)
önsöz/ giriş
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
ed. (editat de)
yay. (yayımlandı)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
red. (redactor)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
reed. (reeditarea)
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
trad. (tradusă de)
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volumul/tomul)
böl. (bölüm)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir