Tayca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

app. (appendix)
(ภาคผนวก)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
aprox. (aproximativ)
ประมาณ
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Bibliografie - nu se prescurtează
บรรณานุกรม
Kullanılan kaynaklar listesi
cca (circa)
ประมาณ
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
cap. (capitol)
บท
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (coloană)
คอลัมน์
Bir tablonun dikey kısmı
Disertaţie - nu se abreviază
ปริญญานิพนธ์
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
n.t. (nota traducătorului)
แก้ไขโดย
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ex. (exemplu)
ตัวอย่างเช่น
Örnek verirken kullanılır
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
โดยเฉพาะ
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera/caetera-lat.)
และอื่นๆอีกมากมาย
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
ตัวเลข
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
adică
กล่าวคือ
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inclusiv - nu se abreviază
ประกอบไปด้วย
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
หมายเหตุ
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p./pg. (pagina)
หน้า
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (paginile)
หน้า
Raporun birçok yönü
pref. (prefaţă)
คำนำ
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
ed. (editat de)
ตีพิมพ์โดย
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
red. (redactor)
ทบทวนโดย
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
reed. (reeditarea)
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
trad. (tradusă de)
แปลโดย
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volumul/tomul)
ระดับ
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir