Rusça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

app. (appendix)
прил. (приложения)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
aprox. (aproximativ)
прибл. (приблизительно)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Bibliografie - nu se prescurtează
библ. (библиография)
Kullanılan kaynaklar listesi
cca (circa)
ca. (circa -ровно)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
cap. (capitol)
гл. (глава)
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (coloană)
кол. (колонка)
Bir tablonun dikey kısmı
Disertaţie - nu se abreviază
дисс. (дисертация)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
n.t. (nota traducătorului)
ред. (редактор ...)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ex. (exemplu)
н/р (на пример)
Örnek verirken kullanılır
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
особенно (особенно)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera/caetera-lat.)
и т.д. (и так далее)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figura)
рис. (рисунок)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
adică
т.е. (то есть)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inclusiv - nu se abreviază
вкл. (включая)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p./pg. (pagina)
стр. (страница)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (paginile)
стр-ы. (страницы)
Raporun birçok yönü
pref. (prefaţă)
прол. (пролог)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
ed. (editat de)
изд. (издательство)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
red. (redactor)
ред. (просмотрено...)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
reed. (reeditarea)
обр. (в обработке...)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
trad. (tradusă de)
trans. (перевод ...)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volumul/tomul)
vol. (volume - ценность)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir